DLC - INSOL

Anunturi

08.04.2019 - CII Cornea Dana-Letitia in calitate de lichidator judiciar al societatii BEL ROM ELEVEN SRL - "in faliment, in bankruptcy, en faillite", organizeaza licitatii publice cu strigare in data de 15.04.2019 si 06.05.2019 ora 14:00, pentru valorificarea imobilelor terenuri situate in Mun. Piatra Neamt, la pretul de pornire de 491.037 EURO (pretul nu contine TVA). Licitatiile vor fi tinute la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Str. Boteanu nr. 6, sector 1.

Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini al licitatiei in valoare de 1.000 EURO plus TVA cu cel putin 72 de ore inaintea licitatiei, urmata de plata unei garantii de participare in valoare de 100.000 EURO tot cu 72 de ore inaintea licitatiei.

Informatii suplimentare se solicita la adresa de e-mail: office@dlc-insol.ro.

Lista Terenuri