DLC - INSOL

Servicii

Concordatul-preventiv si mandatul ad-hoc

Concoratul preventiv si mandatul ad-hoc, reglementate pentru prima data prin Legea 381/2009, privind introducerea concordatului preventiv si a mandatului ad-hoc, si in prezent prin Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, sunt proceduri de preventie a insolventei, prin care se acorda o sansa debitorului aflat in dificultate finciara prin evitarea procedurii insolventei.
In conformitate cu textele de lege incidente, rolul acestor proceduri este acela de a salva societatile aflate in dificultate financiara, in vederea continuarii activitatii, a pastrarii locurilor de munca si a acoperirii creantelor, prin proceduri amiabile de renegociere.
Rolul nostru este acela de a asigura:
- analiza corecta a situatiei financiare a societatii aflate in dificultate financiara;
- stabilirea cauzelor starii de dificultate financiara;
- masuri reale in vederea depasirii starii de dificultate financiara;
- intocmirea si depunerea cererilor de concordat preventiv/mandatat-ad hoc;
- buna-desfasurare a procedurilor de prevenire a insolventei.

Reorganizare judiciara

Reorganizarea judiciara este procedura care se aplica debitorului in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social; c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului.

Echipa noastra, asigura:
- analiza economico-financiara a debitorului si previzionarea posibilitatilor de redresare;
- intocmirea planului de reorganizare judiciara si supravegherea implementarii acestuia in conditiile legii;
- suport pentru managementul debitorului.

Faliment

In faliment, ca faza finala a procedurii de insolventa, care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat, urmarim:
- valorificarea eficienta a activelor debitorului printr-un sistem de marketing adaptat fiecarui caz;
- intocmirea rapoartelor de evaluare a unor active sau bunuri care urmeaza a fi valorificate prin vanzare;
- conducerea in totalitate a activitatii de lichidare a bunurilor societatii.

Alte atributii

- formularea de actiuni pentru reintregirea patrimoniului debitoarei;
- formularea de actiuni pentru atragerea raspunderii patrimoniale a persoanelor responsabile de starea de insolventa;
- incasarea creantelor; urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii; - formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului.